logo

LOGISTIČKA RJEŠENJA U SLUŽBI VAŠIH POTREBA

Vršimo organizirano skladištenje i transport materijala, proizvoda i robe.